Presentació

Aquest grup està integrat per investigadors adscrits al departament de Psicologia de la Salut de la Universitat Miguel Hernández. Aquests investigadors tenen formació multidisciplinària relacionada amb les ciències de la conducta. L’interès de formar aquest grup sorgeix per donar resposta a les dificultats de comunicació que els professionals de la salut troben en la interacció diària amb els pacients i els seus familiars en els diferents context sanitaris.

Els objectius generals del grup són:

-Detectar i analitzar les variables que influeixen en el procés de comunicació entre els professionals de la salut i els pacients i familiars.
-Construcció de qüestionaris per analitzar les variables que influeixen en el procés de comunicació
-Dissenyar programes d’entrenament en habilitats de comunicació adreçat a professionals de la salut
-Investigar en la síndrome del burnout dels professionals de la salut
-Desenvolupar i aprofundir línies d’investigació que permetin millorar les habilitats de comunicació en els professionals de la salut.

5 de juliol 2012